Wat doet een Logopedist?

Wat doet een Logopedist?

Een logopedist behandeld kinderen en volwassenen die last hebben van stoornissen met betrekking tot alle functies van de mond.
Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het begrijpen en spreken van de taal. Maar ook een goede uitspraak en een goede beheersing van de spieren in het mondgebied bij het spreken, ademen, slikken en het afleren van afwijkende mondgewoonten behoort tot de behandeling van een logopedist. De logopedist kan ook de schrijf-, lees-, gehoor vaardigheden helpen verbeteren.

In de praktijk worden behandelingen gegeven voor onder anderen:

 • Spraak
 • Taal
 • Begrijpend lezen
 • Afwijkende mondgewoonten
 • Spraak
 • Taal

 • Begrijpend lezen
 • Afwijkende mondgewoonten

Onze behandelingen

Onze behandelingen

Taal

Als u twijfelt over de taalontwikkeling van uw kind is het verstandig om een afspraak te maken met een logopedist. Het niveau van de taalontwikkeling van uw kind wordt zorgvuldig onderzocht, er wordt gekeken op welk gebied of gebieden het probleem zich voordoet. Vervolgens wordt in samenspraak met u bepaald of logopedie nodig is.


De problemen die zich in ‘taal’ kunnen voordoen zijn onder andere:

 • Onvoldoende begrip van wat er gezegd wordt;
 • Te kleine woordenschat;
 • Verkeerde volgorde van woorden en zinnen;
 • Te korte/lengte van zinnen voor de leeftijd;
 • Verkeerd gebruik van bijvoorbeeld vervoegingen en meervoudsvormen;


Om beter inzicht te krijgen van het niveau van de taalontwikkeling van uw kind, kunt u de SNEL-test invullen. De test is slechts een screening.
Bij twijfels kunt u altijd overleggen met uw (huis)arts of contact opnemen met onze praktijk.

Spraak

Met spraakproblemen worden problemen bedoeld die de verstaanbaarheid van het spreken verminderen en/of verstoren.

We spreken van spraakproblemen wanneer een kind niet in staat is bepaalde klanken correct uit te spreken of juist te gebruiken op de leeftijd waarop dat wel verwacht mag worden.

Onder spraakproblemen vallen onder anderen:

 

 • Onduidelijk spreken
 • Moeite met uitspreken van woorden of bepaalde klanken
 • Articulatieproblemen
 • Slissen


Auditieve verwerkingsproblemen

 • Verschillen tussen klanken niet kunnen horen
 • Niet goed kunnen onthouden van opdrachten

Afwijkende mondgewoonten

Zit uw kind regelmatig met zijn of haar mond open tijdens het concentreren? Is er sprake van speen-, duim-, of vingerzuigen overdag en/of ’s nachts? Heeft de tandarts of orthodontist een verkeerde slikgewoonte of verkeerde mondgewoonten opgemerkt?

Dan kan er sprake zijn van een verstoord evenwicht tussen de mondspieren. Dit kan leiden tot een vormverandering van je kaken en je gebit. Logopedie kan helpen om het verstoorde evenwicht te herstellen.

Bij de logopedist wordt dan Oro-myofunctionele therapie (OMFT) ingezet
Oro-myofunctionele therapie (OMFT) Myofunctionele therapie is een oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de orale spieren.

Hieronder valt onder anderen:

 • Het afleren van zuig- en bijtgewoonten;
 • Het aanleren van een neusademhaling;
 • Het aanleren van een goede tongplaatsing in rust;
 • Het aanleren van een goede slik;
 • Het afleren van foutieve automatismen;
 • Het verbeteren van de uitspraak;
 • Het conditioneren van de nieuwe gewoonten.

Leesvoorwaarden

Leesvoorwaarden zijn de basisvoorwaarden die nodig zijn om het leren lezen goed te laten verlopen.

Onder leesvoorwaarden vallen onder anderen:

 • Rijmen;
 • Het samenvoegen van klanken tot woorden;
 • Letterherkenning;

Klaar om te praten?

Vrijblijvend aanmelden