Behandeling

Tijdens de behandeling wordt er geoefend en is het van belang dat deze oefeningen thuis worden herhaald.

Verwijzing

De logopedist behandelt op verwijzing van de huisarts of medisch specialist of op basis van een logopedische screening. Bij de eerste afspraak in de praktijk neemt u de verwijsbrief en het paspoort mee.

Vergoeding

Logopedie zit in het basispakket en wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Vanaf 18 jaar gebruikt u eerst uw eigen risico. Afspraken hierover vindt u in uw polisvoorwaarden van uw verzekering.

Declaraties van de gegeven behandelingen worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar ingediend. De tarieven voor logopedie zijn wettelijk vastgesteld.

Verhindering

Indien u bent verhinderd, moet u dit uiterlijk 24 uur van tevoren aan de praktijk laten weten. Als u later afzegt, wordt de behandeling bij u in rekening gebracht. U ontvangt dan een factuur voor de niet nagekomen afspraak.

Het tarief voor een reguliere (individuele) logopedische behandeling werd per 01-01-2016 door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld op € 40,53.

Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar.

Privacy

Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met feiten en informatie van vertrouwelijke aard. De Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de WGBO worden nageleefd.

Klachten

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden.

Betalingsvoorwaarden

De uitgebreide betalingsvoorwaarden (richtlijn betalingsvoorwaarden NVLF, januari 2015) is op verzoek in te zien.